Chính sách bảo mật

Bảo mật dữ liệu cá nhân.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi đã triển khai một số phương pháp bảo mật sẽ được hiển thị khi bạn nhập, chuyển hoặc làm việc với các dữ liệu cá nhân của bạn.

Tiết lộ thông tin cá nhân và chuyển thông tin cho bên thứ ba

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được tiết lộ trong những trường hợp cần thiết sau đây:

Những thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ việc đăng ký, có thể được chuyển giao cho bên thứ 3 hoặc tổ chức làm việc cùng chúng tôi để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ. Những thông tin sẽ không được sử dụng cho bất kỳ các mục đích nào khác ngoài những mục đích đã được liệt kê ở trên. Địa chỉ e-mail bạn sử dụng khi đăng ký có thể được sử dụng để gửi cho bạn những tin tức hoặc thông báo về những sự thay đổi liên quan đến dịch vụ bạn sử dụng, cũng như thông báo về các sự kiện ở công ty, sự thay đổi, thông tin quan trọng về các sản phẩm mới và các dịch vụ mới, v..v.. Bạn cũng có thể hủy bỏ đăng ký nhận thông tin gửi về e-mail.

Sử dụng «cookies»

Khi người dùng truy cập vào một trang web, một tệp tin cookie sẽ được ghi lại trên máy tính (nếu người dùng cho phép các tệp đó). Nếu người dùng đã truy cập trang web này trước đó, tệp tin cookie sẽ được đọc từ máy tính. Một trong những hướng dẫn sử dụng tệp tin cookie là do chúng giúp thu thập dữ liệu thống kê truy cập của người dùng. Việc này giúp xác định thông tin nào được gửi tới khách hàng mà có thể họ quan tâm tới nhiều nhất. Việc thu thập các dữ liệu nào được thực hiện dưới dạng tổng quát và không bao giờ có sự tương quan với thông tin cá nhân của người dùng.

Bên thứ ba, bao gồm Google, hiện thị quảng cáo của công ty chúng tôi ở các trang web trên mạng Internet. Bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo dựa trên lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web và các hạng mục yêu thích của chúng tôi khi sử dụng trình duyệt. Người dùng cũng có thể không cho phép Google sử dụng cookie. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang chủ Google tại địa chỉ này: http://www.google.com/privacy/ads/ http://www.google.com/privacy/ads/

Changes to the privacy statement

Các điều khoản bảo mật được cập nhật định kỳ. Điều này sẽ thay đổi ngày của bản cập nhật trước đó, ngày được ghi ở trên đầu văn bản. Thông báo về các thay đổi trong điều khoản này sẽ được hiển thị ở những vị trí dễ thấy trên trang web của chúng tôi.

Thank you for your interest in our system!